43-300 Bielsko-Biała ul. Macieja Rataja 3

Instalacje teletechniczne

Projektujemy, wdrażamy i serwisujemy instalacje teletechniczne takie jak okablowanie strukturalne LAN, systemy alarmowe, telewizja przemysłowa czy monitoring. Zapewniamy sprawne funkcjonowanie sieci i urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Oferujemy firmom bezpłatną wycenę oraz audyt, mający na celu określenie, jakich zmian należy dokonać.

  • LAN – okablowanie strukturalne w technologii miedzianej oraz optycznej
  • SKD – systemy kontroli dostępu które umożliwiają firmom kontrolę wejść i wyjść oraz przyznawanie dostępu uprawionym osobom do konkretnych miejsc
  • PPOŻ – ochrona przeciw pożarowa
  • RCP – rejestracja czasu pracy umożliwiająca firmom monitorowanie obecności pracowników
  • SSWiN – systemy alarmowe, chroniące mienie prywatne i publiczne
  • Sieci Wifi – zasilane PoE
  • CCTV – umożliwiające monitorowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym za pośrednictwem rejestratorów i kamer
  • UPS – zasilanie awaryjne
  • Systemy nagłośnienia
  • pomiary elektryczne