Usługi systemowe

– Instalacja systemów operacyjnych,
– Aktualizacja biosu i sterowników,
– Instalacja pakietu Office,
– Instalacja pakietu Adobe (CC i inne),
– Odzyskiwanie danych,
– Archiwizacja danych,
– Aktualizacja, konfiguracja wszystkich programów.